Приятели завинаги - випуск 2021

Видео поздрав от випуск 2021 на ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен

Част от тържественото връчване на номинации за випуска - 14.05.2021г.

Оригинално видео и музика: Grafa, Lubo Kirov & Orlin Pavlov - Приятели завинаги

Видеото е създадено от екипа на ППМГ ТВ - ppmgtv.com

Излъчено на: 14/05/2021 13:00